top of page
חקלאות

סיור וירטואלי 360

סיור 360 הוא כלי אינטרקטיבי המורכב ממספר תמונות פנורמיות מעוגנות ומחוברות אחת לשניה כך שנוצר כיסוי מלא של שטח באיכות גבוה הנותן את היכולת להרגיש נוכח ולהסתובב בשטח מכל מחשב או פלאפון.

על גבי התמונה ניתן ליישם מגוון אפשרויות מתקדמות כמו נקודות לחיצות במפה, קבצי word\excel\pdf, תמונות, שכבות שרטוט ועוד...

שימושים נפוצים:

  • יישור קו לכלל הגורמים הלוקחים חלק בפרוייקט

  • תיעוד שלבי הפרוייקט

  • תיעוד וניהול נזקים בשטח על גבי מפה

  • תיעוד בשלבי חפירה והתקנה לטובת סימון נקודות רלוונטיות מתחת לאדמה כמו מחברים קבורים

מיפוי שטח

מיפוי תא שטח באיכות גבוהה בתצורה מעוגנת גיאוגרפית.

המשמעות של זה היא קבלת תמונה של השטח במגוון פורמטים עליה ניתן להלביש שכבות שרטוט השקיה\חלוקה בין חלקות\ סימון נקודות רלוונטיות ועוד...

חלקות 1.JPG

מעבר מגליון קשיח לגילון אינטרנטי

אנו מציעים לקחת את הגליון ה"קשיח" אותו מקבלים גורמי התכנון והשטח ולהעביר אותו לדף אינטרטי מעודכן שם ניתן לצפות בכלל גושי החלקות והפרוייקטים מתועדים דרך לינק מכל מחשב או פלאפון, כך נשאר מקור מיידע עדכני ונגיש לכולם ללא האופרציה של הדפסות מחודשות.

בנוסף, ניתן להצמיד לכל גוש או חלקה טבלת פירוטים כך ניתן לנהל את העבודה סביב החלקה ברמה השנתית

bottom of page